Et urbant laboratorium for landbruksteknologi

Hvordan kan vi gjøre urbant landbruk mer effektivt og på den måten legge til rette for en større utvikling av grønne byer?

Inventas og CGI tok spaden i egne hender og etablerte et eget kjøkkenhagelaboratorium på taket vårt.

På Urban Farm Lab tester vi ut systemer, teknologi og løsninger som skal gjøre at både kjøkkenhager og større åkre selv kan styre vanning og overvåke veksten til plantene.

En trend som gror fort

Urbant landbruk, eller «urban farming», er et begrep som er mye omtalt om dagen. Ikke bare er Oslo verdens miljøhovedstad i 2019, men vi ser også at stadig nye byområder, hustak og parker blir utstyrt med bedd, kasser og hele hager med både blomster, grønnsaker og andre nyttevekster. Boligbyggelag og utbyggere bygger grønne tak på sine nybygg i byområdene og flere gir støtte til prosjekter som ønsker å lage urbane hager i byer.

Mange byer har kommet langt i utviklingen av urbant landbruk. Boston, Amsterdam, Shanghai og mange andre byer har satset stort på dette. Og flere og flere steder forsyner urbane hager lokalbefolkningen med ferske grønnsaker, samtidig som de bidrar til et renere og mer behagelig byrom.

Mye å ta hensyn til

Det er ingen tvil om at dette er populære tiltak, men det skal også følges opp. Det skal både vannes, lukes, beskjæres og høstes. Og med en så varm og tørr sommer som vi hadde i fjor måtte man begrense vanning med tanke på både tidspunkt og mengde. Det kan være vanskelig å følge opp hager på tak, parker og bakgårder når det blir mye å ta hensyn til.

Med så mange frodige og vakre hager, hustak og bakgårder som vi ser i norske byer er det ikke tvil om at det er mange som får dette til, men samtidig må det noe mer til for at dette virkelig skal spre seg og det faktisk kan begynne å ha en positiv innvirkning på miljøet og klimaet.
P urbanfarmlab tak 1 650
P urbanfarmlab planter 13 1106

Man blir jo utrolig inspirert av dette her. Eiendomsspars prosjekt neste år er å finne flere tak, hvor vi kan gjøre dette i enda større skala.

— Christian Ringnes, Eiendomsspar

Til et nytt nivå

Vi ønsket å utforske hvor autonomt og effektivt vi kunne gjøre urbant landbruk.

Kunne vi utvikle en urban grønnsakshage som overvåker seg selv, styrer vanning og forteller deg når grønnsakene er modne?

Og viktigst av alt:

Kunne vi gjøre det enkelt, morsomt og nyttig slik at flere ønsker å etablere matproduksjon i urbane landskap?

Vår grønnsakshage består av 13 pallekasser, 15 blomsterkasser og 6 plantetårn. Her har vi plantet blant annet erter, tomater, squash, jordbær, basilikum, persille, rødbeter og mye mer. I tillegg har vi plantet flere typer blomster for å tiltrekke insekter, både til korte besøk og lengre opphold på våre innsektshotell. Omtrent 100 meitemark har også fått nye hus med fire vegger og innlagt vann.

Det er i bunn og grunn en veldig enkel og tradisjonell grønnsakshage, men noen ting er veldig annerledes.

Smarte systemer

På Urban Farm Lab tester vi ut systemer, teknologi og løsninger som skal gjøre at både kjøkkenhager og større åkre selv kan styre vanning og overvåke veksten til plantene. Urban Farm Lab er designmetodikk i praksis. Her får vi direkte brukerinnsikt og kan raskt prototype, teste, forbedre eller forkaste ideer.

Vi har plassert ut sensorer i jorden som måler fuktighet, sollys, gjødselmengde og temperatur. Basert analyse av alle dataene fra sensorene kan systemet ta beslutninger om f.eks. å sette på vanning, helt automatisk.

I hagen har vi installert en robot som er utstyrt med forskjellige verktøy som gjør at mye av det manuelle hagearbeidet kan automatiseres. Blant annet er roboten utstyrt med en nål med vakuumpumpe som kan hente og plante ut frø, og den har munnstykker for å vanne med.

Vanningssystemet tillater oss å bytte mellom å vanne over og under bakken, og hindrer at vi vanner når temperaturen er for høy. Dette kombinert med presis vanning av enkeltområder gjør at vi kan begrense bruken av vann betraktelig. På denne måten gjør vi det ikke bare enklere, men også mer bærekraftig å drive med urbant landbruk.

Fugleskremslene her er både fysiske og digitale, og bruker kunstig intelligens (AI) og lyd for å holde fugler unna. Med data fra kameraer og sensorer gjenkjenner vi hvilke fugler som er på ferde og vi kan spille av tilpassede lyder som skremmer de vekk.

P urbanfarmlab bot 1 2 2000

Et prosjekt uten grenser

Med Urban Farm Lab ønsker vi å kunne vise frem hvordan teknologi kan bidra til å løfte frem grønne tiltak i byområder ved å gjøre det enklere å vedlikeholde og følge opp grønnsakshager og andre grønne områder. På denne måten håper vi å kunne bidra til at dette blir en trend som vedvarer og faktisk kan utgjøre en forskjell. Ikke bare i vårt nærmiljø, men for klimaet i sin helhet.

Det er ingen tvil om at plantene trives i vår urbane grønnsakshage og et rikt insektliv tyder på at dette er et tiltak som blir tatt godt imot av naturen.
P urbanfarmlab bie 4 650
P urbanfarmlab planter 4 2000
P urbanfarmlab planter 13 1320