Hva vi gjør

I snart 25 år har vi utviklet produkter og løst problemer for våre kunder. Ved å kombinere sterke fagpersoner og kreative innovatører i vårt eget rammeverk for utvikling gjør vi våre kunder bedre og mer lønnsomme. Vi kaller det strategisk produktutvikling.

Inventas jobber med alle typer kunder der teknologi er en del av løsningen. Våre kunder strekker seg i hele spennet fra kommersialisering av forskning til oppstart- og skaleringsselskaper til industribedrifter og store teknologiselskap. Vi løser hele eller deler av kunders problem eller produktutviklingsbehov, enten som et komplett utviklingsoppdrag eller med å tilgjengeliggjøre våre spesialister.

Hos Inventas jobber vi for å utvikle sterke fagmiljø som evner å løse de mest kompliserte problemene samtidig som vi sørger for at den helhetlige produktvisjonen blir ivaretatt.

Metodikk

I banner kontor rolf synne 01 2000x800

Søke- Skape- Løse

Mange snakker i dag om design thinking. Hos oss liker vi heller å se på det som design doing.

Vår visjon er “Let us improve life through science and art”. Ved å sette sammen sterke fagpersoner og innovatører i et kreativt og trygt miljø evner vi å utvikle nye løsninger som er radikale, men samtidig forankret i det menneskelige aspektet, teknologi og virkelighet.

Vår metodikk er brukersentrert og handler om å forstå brukere, kartlegge mulighetsrommet, rask prototyping og tidlig etablere en felles produktvisjon alle kan samle seg rundt. Vår metode er iterativ og handler om rask prototyping fram til man vet at riktig løsning er valgt.Realisere

Når riktig løsning er valgt starter veien til et kommersielt produkt. Avhengig av krav til leveransene har vi relevante løsninger for å kvalitetssikre utvikling, verifisering og revisjonskontroll. Da jobber våre spesialister langs en rekke forskjelle rammeverk avhengig av hvilke bruksområder produktet har, hvilke fagområder som er involvert og hvilke standarder produktet skal oppfylle.

  • Vi jobber som eneste utviklingsaktør i Norge etter kvalitetssystemet ISO13485 for utvikling av helsetekniske produkt
  • Innen testing og verifikasjon for FPGA har vi utviklet UVVM, som i dag brukes i verifisering av 20% av all VHDL kode globalt
  • Innen produksjon leverer vi i henhold til ISO9001 for å håndtere produksjon for kunder som ikke ønsker å gjøre dette
    selv. Vi har etablerte samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt
  • Innen all utvikling tilbyr vi forvaltning av produksjonsunderlag med vår PLM-løsning
  • Vi har utviklet vår egen utviklingsplattform for IoT for å raskere kunne levere komplette industrielle IoT-løsninger til våre kunder
  • Ved alle våre lokasjoner har vi fasiliteter for bygging, testing og prototyping for våre kunder.


Søke

Metode soke
Metode soke2

Skape

Metode - skape

Løse

Prosjekt - Metode lose

Bygge

P thor hushovd kid racer 14b 650
P neodoppler 02 1320

Bruke

I metode brukerstudie 06