Vi er Inventas
Ledende produktutvikling,
for teknologioptimister

Our vision

Let us improve life through science & art

Science

Vitenskap: [ /ˈʋi:tn̩ˌskɑ:p / ]

Kommer fra Latin Scientia, knowledge. Kunnskap eller vitenskap på norsk.

Vitenskap i original forstand brukes om metodisk innsamling, ordning og etterprøving av kunnskaper etter allment godkjente regler og krav.

Inventas vektlegger vitenskap i hvordan vi anerkjenner vitenskap, hvordan vi jobber etter vitenskapelige metoder og hvordan vi angriper problemer.

Art

Kunst: [kʉnst/ ]

Kommer fra det tyske ordet «kunstiz» («det å kunne», eller «ferdighet»).

Kunst i original forstand brukes derfor om en spesiell ferdighet, en oppøvd evne eller dyktighet på forskjellige felt, som for eksempel ingeniørkunst.

Inventas vektlegger «the art of» kunnskap, erfaringer, banebrytende teknologi og godt design.

Ingeniør x Designer = Ingeniørkunst

Vår ambisjon er å gjøre verden litt bedre, prosjekt for prosjekt.

Vi anerkjenner den enorme fagkunnskapen som kreves for å løse tekniske utfordringer og jobber derfor for at ingeniører og designere med et hjerte for teknologiutvikling skal få drive med det de brenner for; å løse disse utfordringene, sammen.

Produktutvikling er for oss en livsstil. Verden er kompromissløs mot produkter som ikke er gjennomtenkt. For å lykkes må alle fag fungere sammen, samtidig som produktvisjonen aldri kan slippes av syne.

Vi har blitt så gode på dette fordi vi er nysgjerrige og har en lidenskap for detaljer som er bærende for produkters funksjonalitet og brukervennlighet, samtidig som helheten ivaretas ved at våre 120 ansatte jobber på tvers av fagområder og bransjer for å løse våre kunders problem.

Våre kunders innsikt i egen virksomhet kan aldri erstattes, men vi kan utfordre og videreutvikle de med hva vi er best på: å utvikle nye grensesprengende produkter. Vi måler vår suksess i hvor godt kunden lykkes.

La oss jobbe sammen