Fysisk produktutvikling

Vi utvikler lønnsomme produkter som vekker tillit og entusiasme. Et godt design skaper begeistring og vekker tillit og kjøpelyst, enten det dreier seg om et industriprodukt eller en forbruksvare.

Vår spesialitet er å omsette tanker og ideer til et ferdig produkt, klar for markedet. For å klare det må alle fag spille sammen. Produktdesign gir ingen mening hvis det ikke kan produseres til riktig pris og at det tåler de påkjenninger det blir utsatt for. De fleste produkt i dag har både integrert elektronikk og et digitalt grensesnitt. Det øker kompleksitet ytterligere når utvikleren må ta høyde for elementer som stråling, termiske utfordringer, kabler og konnektorer for å nevne noe.

Vi løser komplekse problemstillinger og får de til å fungere sammen i et produkt der produktvisjonen er ivaretatt.

P brunvoll 01 2000x800

Hva vi gjør


Industridesign

En industridesigner er ikke bare en innovatør i arbeidstiden, det handler like mye om å observere og tolke verden rundt oss i det daglige

Les mer om hva vi gjør

Mekanisk konstruksjon

Et gjennomtenkt produkt stiller høye krav til funksjonalitet og oppfinnsomhet kombinert med omtenktsomhet for detaljer.

Les mer om hva vi gjør

Simulering og analyse

Når et produkt skal brukes i krevende miljø er ofte simuleringsdrevet produktutvikling et godt verktøy.

Les mer om hva vi gjør

Robotikk

Robotikk hos oss handler om kompliserte mekanismer, motorer, sensorer, maskindynamikk og hvordan vi får disse til å spille sammen ved hjelp av kybernetikk.

Les mer om hva vi gjør

Dynawrist
Mekanikk1
P koppler 05 1920