P neodoppler 03 1920

Reduserer risikoen for hjerneskade hos for tidlig fødte barn

For tidlig fødte barn har store svingninger i blodstrømmen i hjernen, noe som øker risikoen for hjerneskade betydelig.

Ultralydproben NeoDoppler gir en direkte og kontinuerlig måling som gjør det mulig å handle tidlig og optimalisere faktorene som påvirker blodstrømmen.

NeoDoppler er en ny type noninvasiv ultralydprobe som kobles via en ledning til en enhet som sender og mottar ultralyd. Proben kan måle blodstrøm i mange dybder samtidig, og dekker et forholdsvis stort område. Det gjør at man ikke er avhengig av å sikte som på et vanlig ultralydapparat, og man trenger ikke å ha ultralydkompetanse for å betjene instrumentet.

P neodoppler 02 1320
1 av 10 barn fødes for tidlig hvert år
P neodoppler 04 1920

Proben kan sitte på i time- og dagevis slik at man kan monitorere blodstrømmen kontinuerlig via en display unit. Et særlig viktig anvendelsesområde er syke nyfødte og spedbarn som er født for tidlig, der det er risiko for hjerneskade, forklarer oppfinner professor Hans Torp.

Direkte og kontinuerlig måling av hjerneblodstrøm vil gi mulighet til å optimalisere de faktorer som vi vet påvirker hjerneblodstrøm, og dermed sikre stabil blodtilførsel og oksygenmetning av hjernevev i den mest kritiske fasen etter en prematur fødsel.

På bakgrunn av de kontinuerlige målingene vil respiratorinnstillinger, behandling av lavt blodtrykk og reaksjon på smerte og stress kunne skreddersys, slik at en kan redusere risikoen for hjerneskade. Potensialet for å redusere forekomsten av hjerneskader vil være stort med en slik ny ultralydbasert metode.

Neodoppler kommersialiseres gjennom selskapet Cimon Medical.

P neodoppler 06 1320
P neodoppler 05 1920