N robot gty01 1920

Hva er en robot og hva er en maskin?

Jeg tror at den første roboten jeg ble kjent med var Philip Newths Matilda, fra «Roboten er løs». Boka ble lest høyt i under spisepausene av klasseforstanderen på barneskolen på 90-tallet en gang. Jeg husker boka som spennende og fasinerende. Roboter var noe som lå der langt fremme i fremtiden.

Jeg tror at den første roboten jeg ble kjent med var Philip Newths Matilda, fra «Roboten er løs». Boka ble lest høyt i under spisepausene av klasseforstanderen på barneskolen på 90-tallet en gang. Jeg husker boka som spennende og fasinerende. Roboter var noe som lå der langt fremme i fremtiden.

I dag lurer jeg på hva som skiller en maskin og en robot. Eller retter sagt, hvorfor blir Matilda betegnet som en robot, mens autokjøkkenet som lager maten perfekt og helt automagisk, blir sett på som en maskin? Er det fordi Matilda er en tjenerrobot som kan gjøre flere forskjellige typer oppgaver? Er det fordi Matilda kan bevege seg fritt? Er det fordi Matilda kan kommunisere?

I så fall er ABB sin YuMi robot, den «alle» kjøper inn og programmerer til å være bartender, yatzymotstander eller stein, saks, papir motstander, ikke en robot. Den kommuniserer lite. Den kan bare det du programmerer den til og trener den i, som regel en veldig spesifikk oppgave. YuMi ligner vel egentlig mer på det programmerbare autokjøkkenet enn på Matilda.

N robot ABB Yu Mi CC Anthony O Neil 640

Jeg har hørt Københavns førerløse Metro omtalt som verdens største robot. Det er kanskje vår versjon av rullefortauet, tilpasset med tak for Skandinavisk vintervær? Det er i hvert fall en robot som kommuniserer mye, men du kan ikke snakke med den om hva som helst. Dessverre så utfører også Metroen kun en oppgave. Kanskje ikke den heller er en robot?

N robot metro cph GNU Maxiie 1599

Kanskje Philip Newths definisjon er litt for snever? Hvilke andre definisjoner kan brukes?

Wikipedia?

En robot (fra tsjekkisk robota, «arbeid») er en mekanisk og programmert enhet som utfører oppgaver for å hjelpe mennesker. I likhet med interaktive dataprogrammer bygger funksjonen på tilbakekoplingsprinsippet: man får meldinger underveis som styrer hva som blir utført videre. De første robotene kunne gjøre små operasjoner, og helt fra starten var presisjon i gjentatte bevegelser viktig.

Legg merke til setningen: «bygger funksjonen på tilbakekoplingsprinsippet: man får meldinger underveis som styrer (…)» Begrenser ikke dette definisjonen for hvordan fantasy beskriver roboter? Er Matilda basert på et tilbakekoplingsprinsipp og feedback underveis som styrer? Ja, selvfølgelig. Men er det dette som gjør at hun skiller seg fra autokjøkkenet? Jeg tror det er noe mer.

Store norske leksikon har også en definisjon:

Robot, en datastyrt enhet som ved hjelp av sensorer kan motta data fra omgivelsene, bearbeide disse og reagere ved å iverksette handlinger i henhold til forhåndsprogrammerte regler.

Her blir jo både autokjøkkenet og Matilda en robot. Robot-kose-selen går godt under denne definisjonen også. Men hvor går grensen da mellom en robot og en autopilot i et fly eller cruise controllen i en bil?

N robot kose sel CC Amber Case 600

Toyota har en interessant definisjon:

Machines can precisely repeat predetermined motions. Robots can do that too, but they can do even more. Robots can be programmed (given instructions) to perform many tasks. So, even when the task they have to do changes, we do not have to change the robot.

Vel, jeg må ærlig innrømme at jeg ikke synes denne definisjonen, sammen med alle andre som konkluderer med at jo, forskjellen mellom roboter og en maskin er at robotene er bedre og kan gjøre mer. Det holder ikke helt for meg.

Men, hvorfor skriver jeg så dette? Vel, jeg er interessert i å forstå forskjellene fordi jeg jobber med å designe interaksjonen mellom roboter, maskiner, programvare og mennesker. Jeg lurer så veldig på om vi forholder oss annerledes til en robot enn en maskin?

Bildekreditering

© Copyright Anthony O’Neil and licensed for reuse under this Creative Commons Licence.

© Copyright Maxiie and licensed for reuse under this Gnu Free Documentation License.

© Copyright Amber Case and licensed for reuse under this Creative Commons License.