I iot platform 03b 2000

Gjør digitaliseringen enklere og raskere

Vi har laget vår en egen utviklingsplattform for produkter som skal kobles til skyen. Med denne kan vi begynne å prototype og teste ut IoT-løsninger for kundene våre fra dag én.

Inventas IoT-plattform

Vi har et stort utvalg egenutviklede sensormoduler, og løsningen er tilrettelagt for å enkelt kunne legge til andre målinger det skulle være behov for.

Målingene kan behandles i enheten eller sendes for prosessering i skyen. Ferdig prosesserte data kan presenteres i vårt webgrensesnitt, eller leveres direkte inn i kundens eksisterende systemer.

Ta kontakt med oss for å høre mer om mulighetene IoT-plattformen kan gi deg.