Supply Chain

Kostnadene ved å ikke involvere produksjonsleddet i utviklingsprosessene kan være betydelige, både i form av tapt tid og økte kostnader. Vi setter opp komplette produksjonskjeder for våre kunder der vi tar høyde for både krav til produksjonsland, produksjonsstandarder, kvalitetsbehov og kostnadsbilde.

Inventas har lang erfaring med utvikling av industrielle produkter tilpasset en kostnadseffektiv produksjon. Vi har i tillegg etablert et stort nettverk av produksjonspartnere. ​Våre kunders produkter spenner fra sensitive komponenter til den medisinske industrien til avanserte deler til offshoreutstyr, alle med strenge krav til materialer, toleranser og finish. Uansett hvilke behov du har innen produksjonsteknologi, skal vi kunne hjelpe deg. ​

​Gjennom vårt datterselskap, Inventas Fab AS kan vi tilby alt fra prototyping til serieproduksjon. Vi kan bistå med produksjon av enkeltdeler og produksjon og montering av elektromekaniske komponenter / systemer. ​

Inventas Fab AS er sertfisert i henhold til ISO 9001.

Vil du vite mer? Ta kontakt

André Aunamägi Ingolfsen
Forretningsutvikler
aai@inventas.no

Vårt mål

Sørge for at produktene utvikles for en mest mulig kostnadseffektiv produksjon, hvor en utnytter materialenes egenskaper og produksjonsteknologiens muligheter til det beste for sluttresultatet.

I banner manufacturing 2000x1200

Hva vi gjør

Produksjonsrådgivning

Som din produksjonsrådgiver bidrar vi til å evaluere og velge riktig produksjonsteknologi tilpasset dine behov og krav. Egenskapene ved ditt produkt og ditt marked legger føringer for hvilke materialer og produksjonsteknologier som bør velges, hvilke strategier en bør velge for produksjons- og leverandørkjeden, og hvordan en kan redusere risiko og ivareta kontroll på best mulig måte.

DFM – Optimalisering av design for kostnadseffektiv produksjon

Inventas produktutviklere og ingeniører kan bistå med optimalisering av komponenter for å få en så kostnadseffektiv produksjon som mulig, uten at dette går på bekostning av styrke, funksjonalitet, form eller kvalitet. Vi sikrer at riktige materialer og produksjonsteknologier velges for den enkelte komponent, tilpasset det ønskede volum og alle krav.

Prototyping

Vi har jobbet med rapid prototyping teknologi siden starten og kan tilby alt fra enkeltprototyper til småserieproduksjon ved bruk av «rapid teknologi». Materialene kan oppnå tilnærmet realistiske egenskaper noe som gjør at en nærmer seg egenskapene til de i serieproduksjon.

Testing

Vi leverer testrapporter, fra enkle målerapporter til mer omfattende FAT (factory acceptance test) tilpasset kundens behov og ønsker.

Oppfølging og kontroll

Vi følger opp produksjonen og sørger for at kunden får den beste kvaliteten og den beste prisen levert innen avtalte frister.

Forvaltning

Er det kritisk å alltid ha oppdatert produksjonsunderlag tilgjengelig? Vi forvalter for kunder produksjonsunderlag der vi sørger for at det er oppdatert, følger endrede standarder og endrer det etter hvert som nye produsenter og nye produksjonsmetoder blir aktuelle.

I banner manufacturing 2 2000x800