I kontor bergen mote wouter richard bjornar even 2 2400

Står bedriften din overfor nye utfordringer?

Virkemiddelapparatet har ulike program som skal bidra til utvikling og realisering av gode initiativ. I koronakrisen har de utvidet mulighetene for støtte betraktelig.

Ønsker dere å utforske spennende muligheter med lav risiko?

Vil du utforske nye muligheter for et produkt, tjeneste eller teknologi?

Har du en idé til et nytt forretningsområde?

Vil du finne smartere og mer effektive måter å jobbe på?

Inventas bidrar både til søknad og gjennomføring

Vi har lang erfaring med innovasjonsprosjekt, fra utforming av søknader om finansiell støtte til gjennomføring av ulike typer innovasjonsprosjekt.

Dersom du vil ha en uforpliktende prat med oss for å diskutere mulighetene, ta kontakt!

Eksempler på finansieringmuligheter:

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har i forbindelse med koronakrisen fått en kraftig økning i sine støtterammer på nesten 60% med 4,5 milliarder kroner. 15. april lanserte Innovasjon Norge økte rammer og nye tjenester for oppstartsbedrifter, i tillegg til et ekstraordinært innovasjonstilskudd for små og mellomstore bedrifter med en økt ramme på 2,1 mrd.

Nedenfor har vi oppsummert de viktigste ordningene

Skattefunn

SkatteFUNN gir skattefradrag for bruk av ekstern utviklingskompetanse som Inventas kan bidra med.

Skattefunnordningen har innført tre ukers behandlingstid frem til sommeren. Det er løpende søknadsfrist, men 1. september er fristen for prosjekter påbegynt inneværende år.

Designdrevet innovasjonsprogram

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)finansierer prosjekt som vil bruke designmetodikk til å utforske mulighetene i idefasen av innovasjonsprosjekt. Designerne i Inventas kan bidra både til søknadsskriving og gjennomføring av prosjekt.

Midlene forvaltes av DOGA - Design og arkitektur Norge. Søknadsfristen er 1. juni.

Les mer om DIP og se eksempler på prosjekt nedenfor

Andre ordninger

Gjennom samarbeid med TTO-er, inkubatorer og bransjeklynger finnes flere programmer for støtte til innovasjonsprosjekter. Ett eksempel er vår "Helsesprint" som tilbys oppstartsbedrifter gjennom Aleap og Norsk Helse Konsortium.