P spiromedical 01 1320x800

Frokostwebinar hos Norway Health tech

Inventas holder frokostwebinar hos Norway Health Tech 3. Februar 2021, kl. 08:30-10:00! Vårt tema er: "Design & Development within ISO 13485 Environment". Dette ser vi virkelig fram til!

Vi går gjennom hele prosessen for utvikling av medisinsk utstyr, fra konsept til produksjon. Sammen med vår samarbeidspartner Sipro Medical AS og Dr.Scient Rolf Kahrs Hansen vil vi gå nærmere inn på hvordan vi utvikler medisinske utstyr hvor vi tar høyde for reguleringene rundt ISO13485 fra starten av utviklingsprosessen.

Vi går nærmere inn på tidslinjen og design kontroll prosessen, samt viktig læring fra denne prosessen. Deretter vil vi videre gå inn på kommersialiseringsprosessen etter produktet har blitt sertifisert. Dette er en viktig del av produktsyklusen som ofte blir tatt for gitt, men som ikke alltid er like enkelt.

Viktige tema som vi vil komme inn på er:

  • Risk management
  • Usability Engineering
  • Quality management system.

Denne workshopen vil illustrere viktigheten av fokus på regulatorisk strategi fra start.

Foredragsholdere:

  • Per-Anders Elvertrø er leder for regulatorisk arbeid i Inventas
  • Wouter Myny er senior produktdesigner og disiplinleder for produktdesign i Inventas

Tid og sted:

Webinar – 03.02.2021 kl. 08.30-10.00

Målgruppe:

Selskaper innen medisinskteknisk utstyr og regulatorisk personell

Påmelding

Meld deg på her


Kontaktperson:

Per-Anders Elvertrø
Leder regulatorisk arbeid
pae@inventas.no

P Spiro Medical 00
P spiromedical 05 1320x800