I banner ws eivind kunder 01 1320x800

Ta deg tid til dine potensielle kunder

Å gjennomføre markedsundersøkelser er å ta seg tid til å bli kjent med dine potensielle kunder, lære deg hva som er viktig for dem og hvordan de ser på problemet som du tilbyr å løse for dem.

Hvorfor må en gjennomføre markedsundersøkelser, har du kanskje tenkt?

Vel, det spørsmålet er enklest å svare på om en snur spørsmålet på hodet: Hvorfor bør jeg ikke gjennomføre en markedsundersøkelse?

For det første

kan du komme til å lære hva kundene dine egentlig har behov for og det kan være noe annet enn din idé.

For det andre

lærer du mer om hva som er kjøpskriteriene til dine kunder. For eksempel at de ikke liker å bli kalt dumme og uvitende av selgere og da blir du jo nødt til å gjøre noe med det. Kanskje til og med med egen væremåte og fremtreden?

Den tredje grunnen

til å ikke gjennomføre en markedsundersøkelse er at du skaper en forventning om at dine kunder skal få være med å bestemme hvordan ditt produktet eller tjeneste blir.

Det er ikke noe hyggelig at andre blander seg inn og skal endre på din idé. Den er jo perfekt som den er. Eller er den egentlig det? Og i så fall hva er bra med idéen og hva kan forbedres? Hvilke behov har den ennå ikke løst? Hvordan ser dine kunder for seg at din idé kan hjelpe dem til å nå sine mål? Å undersøke disse spørsmålene er kjernen i en god markedsundersøkelse.

Spørsmålene er mange og det kan ofte være vanskelig å vite hva som er riktig å viktig å spørre om. Da kan det være kjekt med litt råd og hjelp. Vi i Inventas bistår deg gjerne i å gjennomføre en markedsundersøkelse og med utgangspunkt din idé. Vi kan bidra med å utforme og stille de rette spørsmålene som vil gi svarene som enten tar deg videre eller viser at det kan være lurt å lete etter andre muligheter.

Hvorfor skal jeg bruke designere til å gjennomføre en markedsundersøkelse?

Som designere trenes vi fra skolebenken i å intervjue brukere om deres behov og verdier. Vi intervjuer en og en eller flere i grupper. Metoden vi brukes er kvalitativ og vi gjør få, men grundige intervjuer.

Resultatene bruker vi direkte inn i videre produktutvikling for å lage produkter som møter brukerens behov. Det handler nemlig ikke bare om å designe noe pent. Det handler om å designe noe nyttig samt å prioritere nøyaktig hvilke oppgaver et produkt skal.

Vi kan levere visuelle rapporter som kan brukes til å ta beslutninger. Det er alltid lettere å vurdere noe som er visualisert og tydelig foran alle i et møte enn en monolog med argumenter og derfor leverer vi visuelle rapporter fra undersøkelsene. Rapporten kan for eksempel inneholde:

  • Beskrivelser av dine hovedkundegrupper illustrert, ofte kalt personas
  • Illustrasjoner av dine kunders idéer til ditt nye produkt
  • Illustrasjoner av viktige sitater og funn fra intervjuene
  • Illustrasjoner av mulige produktvariasjoner fra avdekkede behov

Bruker du en designer til markedsundersøkelser vil du samtidig bygge et grunnlag for detaljeringen av ditt produkt. Vi har også lang trening i å lytte etter de svarene vi ikke har spurt om. Teknikker for å ta opp som brukeren ikke ville vært komfortabel med i en ordinær samtale. I tillegg får du fordelen av å distansere deg. Det er tøft å få ærlige tilbakemeldinger på en egen idé og fryktelig lett å selge i stedet for å lytte.

Uansett hvordan du velger å gjennomføre dine markedsundersøkelser så håper vi at du tar deg tid til dine potensielle kunder, lærer deg hva som er viktig for dem og hvordan de ser på problemet som du tilbyr å løse for dem.

Lykke til!

Husk at vi er her om du har bruk for oss.