Ansatte - Doga Award - Bård

Inventas-designer blir nominert til Doga's hederspris og vinner Nykommermerket

Gard Hagen (Inventas) og Jonas Carlsen blir vinner av Nykommermerket og nominert til hederspris for prosjektet Being Buoyant, deres diplomprosjekt ved Arkitektur-og Designhøgskolen i Oslo i 2019.


I jurykjennelsen roses de to designerne for å løse et stort miljøproblem, samtidig som løsningen deres scorer høyt på form og funksjonalitet.

«Being Buoyant er et dypt sympatisk produkt som tar tak i marine miljøproblemer og dyrevelferd på en overbevisende måte. Dette er også svært god produktdesign – enkelt i sin utforming og smart i sin funksjon. Vi lar oss også begeistre av at designeren har lykkes med å lage en teine som i tillegg til å være nyttig, også har så gode estetiske kvaliteter,»
- skriver juryen.BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

Being Buoyant handler om et mer etisk og bærekraftig fiske av hummer og krabbe i Norge.

I alle verdens sjøer, hav og elver havner enorme mengder fiskeredskap forlatt, mistet eller kastet i havet. Dyrene som blir fanget i redskapen dør av sult, sykdom eller kannibalisme og blir agn for neste offer. En kontinuerlig sirkel avdød. Samtidig er teinefisket i Norge en kjernetradisjon. Vi kaller det lavterskel-jakt på høykvalitets-mat. I en nasjon med verdens nest lengste kystlinje og rundt en million fritidsbåter er det noe mange holder kjært.

Spøkelsesfiske er i seg selv ille. Det bærer naturlig med seg andre ødeleggende konsekvenser:

  • Skade på marine økosystem.
  • Utarmning av sårbare og truede arter.
  • Tap av artsmangfold.
  • Tapt næringsgrunnlag.
  • Plast som avfall i havet.

JEGEREN OG FANGSTEN

Fangstens perspektiv har blitt representert av samtaler med dyrevelferdsorganisasjoner og forskning. Vi ønsket ikke bare å hindre spøkelsesfiske, men også å jobbe med hva som kan gjøre teinefisket mer humant.

Jegerne er rekreasjonelle teinefiskere. Vi har snakket med mange, og det er såklart ingen som ønsker å miste redskapen sin. Det er dyrt, flaut, tidkrevende og gir dårlig samvittighet for de som vet hva utfallet er. Vårt ønske har vært å adressere disse utfordringene med en helhetlig og realistisk løsning basert på håndfast og reell brukerinnsikt.

Feltstudie teinefiske

OM KONSEPTET

Vi har laget ei teine som det er vanskelig å miste. Løsningen inkluderer en rekkepreventive tiltak utover produktet i seg selv, men som en siste sikring, slipperteina fri sine fanger og returnerer presist til eieren på overflaten.


Videoskisse som beskriver konseptet

Metode

SYSTEMORIENTERT DESIGN

Metodikken ble grunnlaget for vår Ghost Fishing Timeline, et visuelt rammeverk for informasjons-strukturering. Det at dagens enorme fokus på oppryddingen av tapt redskap gir rom for en langt mer preventiv løsning. Vi allierte oss der formed menneskene som kjenner årsakene.

COMPILING

Samling materialer og objekter som har gitt inspirasjon, være seg estetisk, praktisk eller teknisk.


MockUps

Skalamodeller med enkle funksjonsprinsipp var ofte grunnlaget for veien videre.

INTERVJUER

De mest fruktbare har vært fysiske møter i Oslo, Trondheim, Tromsø og Lillesand. Vi lærte blant annet at rutinerte teinefiskere bruker noen meter flytetau på teina for å hindre hekting i havbunnen. Dette integrerte vi i løsningen.

SPØRREUNDERSØKELSE

Vi hadde en kvantitativ undersøkelse med ca 200 respondenter hvor vi lærte om hvilken type redskap som brukes, og erfaringer.


PROTOTYPING

Vi bygde flere prototyper for forskjellige formål. Miniatyr testrigg for å få til riktig type oppdrift.

Resultat

VERDI FOR JEGER

Resultatet er ei teine som ikke forsvinner. Den vil gi et mer stabilt fiske da den selv-orienterer mot havbunnen. Vi tror det sosiale aspektet av å eie og bruke et mer samvittighetsfullt redskap ikke kan undervurderes.

VERDI FOR FANGST

Vi legger ikke skjul på at det fortsatt er en felle. Det er likevel den eneste vi vet om som har tatt dyrevelferd i betraktning. Om teina ikke trekkes opp i tide slippes dyrene fri uskadd. De slette veggene sparer klør og føtter fra skade når dyret tas ut. Økosystemet individet lever i blir også spart for forstyrrelsene av spøkelsesfiske.


VERDI FOR RYDDER

Som Tord Aslaksen til oss.

”Opprydningen vi gjør er i protest for å vise hvor illesituasjonen er.”

Vi håper og tror at denne løsningen vil minke tilførselen av spøkelsesredskap i havet. Teina har en NFC-Brikke. På den ligger Sereienummer linket til kjøper. På denne måten økes ansvarsgraden. En integrert ID er essensiell for å få til en panteordning som ikke insentiverer tyveri.

“Jeg anbefaler dere å søke forskningsmidler fra fiskeridirektoratet for å ta dettevidere. Dette har stort potensial innen andre typer teinefiske også.”
- Bård Aarbakke, Fiskeridirektoratet
Prosjekt - Being Buoyant - In action bilde
“Dette er jo genialt.”
- Kristian Hafsmo Andersen, Project Baseline Trondheim
Prosjekt - Being Buoyant - closeup
Prosjekt - Being Buoyant - konsept
“Beskytt og etterfølg dette, hvis ikke vil dere angre.”
- Tord Aslaksen, Green Bay
Prosjekt - Being Buoyant - kaste tegne uti

OM DOGA'S PRISER OG UTMERKELSER

"Design og arkitektur Norge (Doga) er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet som jobber for å styrke design- og arkitekturfagenes rolle i utformingen av morgendagens Norge"
- Doga.no

DOGAs priser skal hedre det beste innen norsk design og arkitektur. Her deles ut DOGA-merket for design og arkitektur, DOGA-merket nykommer, Jacob-prisen og Innovasjonsprisen for universell utforming.