P Akva Fresh 01

Modulbasert avsaltingsanlegg

Avsaltet sjøvann - der du trenger det!

Det nyetablerte selskapet AkvaFresh AS skal lage avsaltingsanlegg for å produsere ferskvann ute på sjøen for bruk i oppdrettsnæringa. Anleggene er modulbaserte og produksjonskapasiteten kan tilpasses behovet. Selve vannproduksjonen vil skje på en lekter som vil, sammen med infrastrukturen for lagring og behandling, bli lagt i umiddelbar nærhet til aktuelt oppdrettsanlegg.

Laksenæringa har i dag store utfordringer med parasitter, og spesielt lakselus-situasjonen er hemmende for vekst i næringen. Eksisterende metoder for parasittkontroll koster mye, har vekslende effekt og kan være problematisk med hensyn til fiskehelse og miljø. Bruk av ”naturlig” ferskvann er allerede etablert som en god metode for behandling av AGD. Også mot lakselus er det klare indikasjoner på at ferskvann kan anvendes med gode resultater. Men transport av ferskvann fra land og leie av brønnbåt er dyrt. Ved å produsere vannet for selve avlusningsbehandlingen lokalt på lektere, vil oppdrettsselskapene kunne spare penger.

AkvaFresh
P Akva Fresh 02
P Akva Fresh 03

AkvaFresh deltar i det 3-årig prosjektet ECTOREMOVER ledet av SINTEF Fiskeri og Havbruk, der målsettingen er å opparbeide kunnskap og utvikle løsninger i industriell skala for behandling av oppdrettslaks mot parasitter som lakselus og amøbesykdommen AGD, ved hjelp av ferskvann produsert ved avsalting av sjøvann.

Det skal i prosjektet utvikles integrerte løsninger for produksjon av ferskvann, lagring av vann, og effektiv og skånsom behandling av laks i ferskvannet. En annen og viktig del av prosjektet er å definere optimale kvalitetsparametere for det avsaltede vannet. I tillegg skal håndtering av avfall fra behandlingene integreres i prosjektet.

P Akva Fresh 06
P Akva Fresh 05
P Akva Fresh 04