P baerum 01

En arena hvor innbyggerne kan lære mer om velferdsteknologi

Bærum kommune bruker tjenestedesign for at flere skal kunne bo hjemme når de blir eldre. Nå skal innbyggere kunne få lære mer om velferdsteknologi og mulighetene det gir.

Sammen med Inventas har kommunen utviklet Velferdstorget, en arena hvor man kan lære mer om velferdsteknologi på en måte som er tilpasset brukernes behov. Her får innbyggerne informasjon og de kan komme med ideer og tilbakemeldinger til leverandørene.

For å møte utfordringene med en aldrende befolkning må flere tilrettelegge for sin egen alderdom, og da er det viktig at man får god informasjon om hva man kan gjøre selv. Velferdsteknologi er et område i sterk vekst, og omfatter en stor bredde av produkter og tjenester som kan forbedre og forenkle folks hverdag. Typiske løsninger er fallsensorer og løsninger for å lette gjøremål i hjemmet. I den senere tiden har digitale løsninger på nettbrett og smarttelefon blitt mer og mer aktuelt.

Brukere og leverandører har deltatt i prosjektet gjennom fokusgrupper, noe som har gitt nye innspill til hvordan løsningen kan bli. Velferdstorget skal først bli et fysisk møtested og på sikt ser man også for seg en digital løsning som skal bli tilgjengelig for både tilbydere, privatkunder og andre kommuner.

P baerum 02