P khoral 01 2000

Khoral - Fjerning av fremmedlegemer fra magesekken

Svelging av fremmedlegemer er ikke uvanlig og fjerning av slike fremmedlegemer kan være svært utfordrende. Khoral er et nytt verktøy som muliggjør rask og enkel fjerning av store objekter som pasienten har fått i seg.

Å svelge fremmedlegemer som batterier, knivblader og bestikk er ikke uvanlig hos voksne pasienter med psykiske lidelser og skjer ofte i et gjentatt mønste. I tillegg kan barn få i seg fremmedlegemer ved uhell noe som kan være svært farlig.

Den åpenbare førstelinjebehandlingen er å trekke ut fremmedlegemet så effektivt som mulig gjennom spiserøret. Det eksisterer i dag få hjelpemidler og prosedyren er forbundet med stor risiko.

Khoral er et nytt verktøy som muliggjør rask og enkel fjerning av alle typer objekter. Foran på gastroskopet monteres to små runde skiver, disse fungerer som en klype som skjermer den skarpe gjenstanden, enten det er spissen på en biffkniv eller taggene på en gaffel. Slik kan gjenstanden dras opp gjennom spiserøret uten at det skjer noen skade. Khoral gjør slike inngrep enklere, raskere og redusere faren for komplikasjoner.

Prosjektet er gjennomført i tett samarbeid med kirurger ved St. Olavs Hospital og forretningsutviklere ved NTNU Technology Transfer.


Kohral | NTNU Technology Transfer