P koppler 01 2000

Koppler - Sirkulær stiftemaskin for gastrointestinal kirurgi

Anastomose lekkasje er blant de mest fryktede komplikasjonene man kan få etter kirurgi i mage-tarm kanalen. Koppler representerer en ny teknologi for å redusere risikoen for lekkasje etter stifting.

Eksisterende utstyr for stifting har åpenbare begrensninger og lekkasjer oppstår når skjøten mellom de to tarmendene svikter etter at de skjøtet sammen med stifter. Mage-tarminnhold kan da lekke ut i brystet eller magehulen med et potensielt dødelig utfall for pasienten.

Koppler er en ny stiftemaskin med et sammenleggbart mothold for stiftene, noe som forårsaker mindre stress på skjøten og dermed reduserer risikoen for lekkasje etter stifting.

Oppfinnerne bak Koppler er gastrokirurgene Brynjulf Ystgaard og Lars Cato Rekstad ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Oppfinnelsen ble patentsøkt i juni 2016 og Koppler er nå i en fase med omfattende testing i dialog med potensielle kommersielle partnere. Produktet er utviklet og kommersialisert gjennom NTNU Technology Transfer.

Koppler | NTNU Technology Transfer
P koppler 03 1920
P koppler 02 1320
P koppler 05 1920