P KS 01

Tverrfaglig innovasjon for bedre kommunale tjenester

Mange av utfordringene i samfunnet er vevd sammen slik at det kreves flere ulike aktører for å identifisere behovene og for å finne gode, innovative løsninger. Inventas har derfor utviklet en workshop med fokus på innovasjon i tjenestesektoren.

I samarbeid med KS, InnoMed og Ipark ble kommunene i Rogaland invitert til en workshop for å lære om innovasjonsprosesser. Inventas ledet de kommuneansatte frem til ny innsikt i hvordan man jobber med å identifisere brukerbehov, og hvordan en – på tvers av fag, instanser og enheter – sammen kan skape bedre og mer sammenhengende tjenester til innbyggerne.

Identifisere komplekse behov

Syv kommuner deltok på workshopen som tok utgangspunkt i et reelt eksempel på en samfunnsfloke. Eksempelet involverte en rekke instanser, og viste kompleksiteten i behovene, fra helsevesen, skole og støtteapparat, til fritidsaktiviteter, venner og familie. Workshopen var lagt opp slik at deltakerne fikk konkrete oppgaver underveis der de kunne øve med hverandre, med spesiell fokus på å identifisere de ulike behovene, fremfor å tenke løsninger og trekke tidlige konklusjoner.

Effektivitet og samarbeid på tvers

Deltakerne fra helt ulike etater ble satt sammen i grupper. Det opplevdes som en helt ny situasjon for mange å være nødt til å forholde seg til andre med helt ulikt ståsted. Også nytt og uvant for deltakerne var fokuset på effektivitet. Det var lagt opp til et intensivt program med 2-5 minutters intervaller der sekundene ble telt ned på storskjerm.

Selv om opplegget var krevende var deltakerne gledelig overrasket over hvor mange tema de fikk arbeidet seg i gjennom i løpet av dagen workshopen varte. Tilbakemeldingene etter gjennomføringen har vært udelt positive og flere deltakere har allerede benyttet seg av metodene i egne prosjekt etterpå.


P KS 02
P KS 03