P midt Norks Havbruk 01

Aquatraz merdkonsept

Aquatraz fra Seafarming Systems AS er et nytt merdkonsept som vil representere et betydelig teknologisk fremskritt for hele oppdrettsnæringen. Konseptet som er en semi-lukket merd i stål og bygget etter samme prinsipp som skip, vil kunne løse mange av dagens utfordringer. Det er inngått et samarbeid med Midt-Norsk Havbruk AS om testing og videreutvikling og det er søkt om åtte utviklingskonsesjoner.

Aquatraz vil være et konkret svar på mange av næringens utfordringer med hensyn til lus og rømming. Teknologien setter i tillegg fiskehelse i fremste rekke sammen med bedret HMS for de ansatte.

Aquatraz har som målsetning å bedre dagens fiskehelse og fiskevelferd vesentlig, noe som blant annet oppnås med sirkulasjon av vann slik at fisken får bedre trening og tas opp uten bruk av orkast nøter for trenging av fisken. Løsningen gir, på grunn av sin stive konstruksjon mye bedre HMS, blant annet med gjerder på begge sider av gangbanen.

Det nye merdkonseptet kan bygges i flere størrelser og kan benyttes på alle dagens lokaliteter i Norge. Samtidig muliggjør det bruk av nye arealer som i dag ikke er egnet til oppdrett. Byggingen vil kunne gi oppdrag til norsk utstyrsnæring og utnytte ledig kapasitet på verft da merdene bygges etter skipsprinsipper.

Midt Norsk Havbruk

Kontaktperson:

André Aunamägi Ingolfsen
Forretningsutvikler
aai@inventas.no

P midt Norks Havbruk 02

"Dette er et svært spennende konsept, som vi i Inventas har hatt gleden av å bistå i utarbeidelse av konsept og søknad, og vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid fremover"

— André A. Ingolfsen, Inventas

P midt Norks Havbruk 03
P midt Norks Havbruk 04