P ODI Medical Render2 wide

Måling og kvantifisering av sirkulasjonssvikt

ODI Medical utvikler teknologi for å måle og kvantifisere sirkulasjonssvikt basert på en analyse av mikrosirkulasjon.

Oxygen Delivery Index™, kan brukes i et bredt spekter innen kliniske områder som for eksempel overvåkning av pasienter plassert i mekaniske hjerte- og lungemaskiner, evaluering av bivirkninger ved cellegift, tidlig avsløring av sepsis, overvåkning av kroniske sår, og massescreening av sykdommer som Ebola, fugleinfluensa og endemisk meningitt.

ODI´s teknologi består av to hovedplattformer:

Mikrovaskulært Laboratorium™, mLab™

Avlesing av mikrovaskulære data

Sentrallaboratorium, cLab™

Analyse og vurdering av mikrovaskulære funksjoner.

Inventas har arbeidet tett med ODI Medical for å utvikle det fysiske produktet, mLab, i tillegg til digitalt brukergrensesnitt og hele tjeneste rundt. Alt samme basert på nøye brukertesting og forskning gjort gjennom 30 år av grunnlegger Professor Knut Kvernebo, fra Oslo Universitetssykehus.

ODI Medical
P ODI Medical Magasin
P ODI Medical IMG 5304 1600
P ODI Medical Bilde 2 1600
P ODI Medical Bilde 1 900