P optoscale bioscope p1 01 2000

Prisnominert biomassemåler

BioScope kan levere et fullstendig overblikk over biomassen i merde med 99 prosent nøyaktighet.

Systemet måler biomassen til fisken som svømmer forbi kameraet i sanntid, og kan estimere vekten til svært mange fisk hver dag. Produktet er utviklet for å være lett å installere, vedlikeholde, og å bruke, både for røktere og ledere med oversyn over anlegget.

OptoScale har utviklet verdens første løsning som bruker strukturert lys for å estimere vekten av fisk under vann, mens fisken svømmer fritt forbi. Strukturert lys er en velkjent målemetode som muliggjør måling av komplekse overflater, med svært høy følsomhet. Forskjellen fra dagens målere er at teknologien kan skille de enkelte fiskene fra hverandre og gjør at hver enkelt fisk i stimen kan måles med svært nøyaktig.

BioScope er nominert til Innovasjonsprisen 2017 på havbruksmessen Aqua Nor.

OptoScale

"OptoScale har en svært spennende og ny teknologisk tilnærming, med potensiale til å løse sentrale utfordringer knyttet til pålitelig biomassemåling. I tillegg har de et godt og riktig fokus på selve produktutviklingen – det er viktig for å lykkes."

— SalMar Farming AS