P NDM 01

A-ramme kranberegninger

Norwegian Deck Machinery utvikler og leverer utstyr til skip og offshoreinstallasjoner over hele verden. For å få DNV-sertifisert en ny 30 tonns A-ramme kran, har Inventas Femlab utført beregninger for å verifisere konstruksjonen med tanke på utmatting og verst tenkelig belastning.

A-rammen vil benyttes til håndtering av ploger for rørgater på havbunnen, noe som stiller spesielt store krav til utstyret. Modellen som skulle beregnes var kompleks og analysearbeidet var utfordrende. Det ble laget en finmasket modell som kunne brukes til å simulere belastning og utmatting i ulike konfigurasjoner.

Beregningene som ble utført dokumenterer at A-rammen kan tåle de påkjenningene gjeldende standarder krever, og designet ble godkjent av DNV.

Palfinger Marine Norway
P NDM 04