P seasmart 22 2000

Autonom sensordrone for havbruk

SeaSmart har sammen med Inventas utviklet en løsning for kontinuerlig kartlegging av merddata basert på en autonom sensordrone.

Den selvstyrte sensordronen samler inn miljødata i en profil fra hele merden og kan benyttes til å forutsi forholdene for fisken. Uten kabler, vinsj, tau eller propeller måler den hvor fisken er, og kartlegger kontinuerlig oksygen, temperatur, salinitet og lysforhold. Det gjør at oppdretteren kan ta beslutninger basert på morgendagens forhold.

Løsningen reduserer vedlikehold, og med gode data kan fôr-faktor og forkostnadene reduseres betraktelig. Løsningen er spesielt aktuell i en del nye type merder og i sammenheng med begrensning av lus og sykdom.

SeaSmart var en av vinnerne av Inventas Starthjelp og Inventas har deltatt som en sentral utviklingspartner gjennom hele prosjektet med design, konseptutvikling, 3d-modellering og prototypeutvikling av sensordronen. Prosjektet er kjørt som en Lean Startup, og er også et godt eksempel på «tingenes internett» (IoT) med bruk av moderne sensorteknologi.

SeaSmart har avtale med Bremnes Seashore (som står bak Salma-laksen) om leveranse og testing av de første sensordronene høsten 2015.

SeaSmart

Kontaktperson:

Bjørnar Vasenden
Avdelingsleder, Bergen
bv@inventas.no

P seasmart 21 650
P seasmart 25 2000
P Sea Smart 055
P Sea Smart 066
P seasmart 26 650
P Sea Smart 044