P sonowand 2000

Ultralydstyrt hjernebiopsi

Sonowand Invite er et 3D ultralydbasert system som følger med på kirurgens instrumenter og gir kontinuerlig oversikt på bilder av hjernen under en operasjon.

SonoWand Invite er en ultralydscanner kombinert med et optisk tracking-system som skal gi større oversikt under operasjoner. Teknologien kan sammenlignes med kontinuerlig oppdaterte kart på GPS-en.

Før ble det i stor grad benyttet preoperative bilder under operasjon, men når man opererer vil vevet stadig forandres underveis. Sonowands teknologi bruker ultralyd og tracking for å gi kontinuerlig oversikt over endringer i vevet.

Med SonoWands teknologi kan man ha mindre åpninger, noe som blant annet gir raskere rekonvalesens for pasienten. Man kan også kontinuerlig holde styr på hvor i hjernen de kirurgiske instrumentene befinner seg, med millimeters nøyaktighet.

SonoWand AS er det første firmaet som har integrert høykvalitets 3D ultralyd med nevronavigasjon. Markedet er sykehus og nevroklinikker over hele verden. Selskapet er lokalisert i Trondheim og samarbeider nært med miljøer som SINTEF, NTNU og St. Olavs Hospital.

Inventas har bidratt med design og utvikling av utstyr og instrumenter, samt hodemodeller til bruk for opplæring. Sonowands teknologi er i dag levert i cirka 25 eksemplarer, blant annet til operasjonsstuer på St. Olavs Hospital.

SonoWand
P sonowand invite 650
P sonowand 2 1920
P sonowand tools 1320
P sonowand prober 650