P SWAR Ms 3screen 03

Brukergrensesnitt for autonome undervannsoperasjoner

EU H2020-prosjektet SWARMs søker å utvide bruken av farkoster knyttet til undervanns- og overflateoperasjoner (AUV/ROV/SUV) slik at flere farkoster kan samarbeide i et sømløst nettverk. Inventas har blant annet bidratt med interaksjonsdesign av brukergrensesnittet for planlegging og utføring av operasjoner.

For å senke terskelen for å plassere AUVer, ROVer og SUVer i større autonome offshoreoperasjoner er det viktig å etablere felles standarder og rutiner.

Den generelle tilnærmingen er å designe og utvikle en integrert plattform for en ny generasjon autonome maritime og undervannsoperasjoner. Et nettverk av programvare og komponenter, tilpasset og integrert i eksisterende farkoster, vil synliggjøre potensialet innenfor autonomi, robusthet og pålitelighet. Målet er å vise et nytt nivå av samspill mellom farkoster, som vil bidra til å redusere operasjonstid og kostnader, og danne grunnlaget for en smartere fremtid.

SWARMs er et pågående prosjekt som ble startet i juli 2015 og avsluttes juni 2018.

swarms.eu

P SWAR Ms map 01
P SWAR Ms timeline 01
P SWAR Ms management 01