P tasta sykehjem 01 2000

«Den gode dagen»

Tasta sykehjem er Stavangers største sykehjem med 260 ansatte, 145 heldøgnsplasser og 27 dagplasser.

Sykehjemmet ønsket å få innsikt i hva de kan foreta av tiltak og utvikling internt for å imøtekomme brukerne og deres pårørendes i hva som er viktig for dem for å ha «Den gode dagen».

De ville få et bilde av reelle ønsker og behov fra brukerne og deres pårørende som kan gi gode beslutnings- og prioriteringsgrunnlag for sykehjemmets ledelse, styre og andre med innflytelse på virksomhetens rammebetingelser.

Inventas foretok observasjoner, intervjuer og gjennomførte workshop.

"Vi som jobber her er vant med livets slutt. Kanskje VI bør stoppe opp litt for å møte pårørende?"

— Ansatt