P brunvoll 01 2000x800

BruCon Thruster System

Brunvoll leverer thrustere og styresystemer til skip, av topp kvalitet til fornøyde og trofaste kunder over hele verden. BruCon er deres 4. generasjons styresystem for manøvrering, posisjonering og fremdrift, og ble lansert i 2015.

Utviklingen av styresystemet har vært en stor og gjennomgripende satsning. For Brunvoll var det viktig å ligge i forkant med utvikling av systemet, fordi det er en avgjørende del av et driftssikkert og servicevennlig løsning.

En skipsbro er full av teknisk utstyr fra ulike leverandører. Brunvoll ville utvikle et kontrollpanel som var funksjonelt, plassbesparende, installasjonsvennlig og driftssikkert.

Selve styresystemet skulle over fra PLS-styring til digital løsning, som muliggjorde å erstatte det plasskrevende og uoversiktlige bryterpanelet med en touchskjerm. En skjermbasert løsning gir brukeren bedre tilgang til de viktigste funksjonene, mens de mindre viktige kan skjules.

En grundig designprosess

Hendler til azimuth- og tunnel-thrustere gjennomgikk en grundig designprosess for å ivareta både ergonomisk og funksjonell utforming, og ikke minst god gjenkjennelighet for Brunvoll på brua.

Inventas oppgave var å ivareta brukervennlighet og designidentitet, gjennom fysisk utforming av hendler og kontrollpanel, og grafisk grensesnitt på skjermene. Vi deltok også i å vurdere produksjonsmetoder og finne aktuelle leverandører og samarbeidspartnere for produksjon. Alt i nært samarbeid med Brunvoll sin interne utviklingsavdeling.

Sammen med Brunvoll la vi vekt på utvikling i tett samarbeid med brukere. Metodene som ble brukt var intervju og testing av løsninger på ulike nivå, fra pappmodeller til funksjonelle prototyper.

Det mest synlige resultatet er på brua, der den skjermbaserte løsningen både er mer brukervennlig og tar mindre plass. Systemet gir ny funksjonalitet, er lettere å konfigurere for ulike behov, samtidig som det fører til et mer driftssikkert system, og det er enklere å drive service og oppgraderinger.

P brunvoll 04 1320x800
P brunvoll 05 650x800
P brunvoll 08 650x800
P brunvoll 09 1320x800
P brunvoll 07 1320x800
P brunvoll 06 650x800