P EMGS Deep Xpress 03 2000

DeepXpress gir raskere undersøkelser av reservoarer

Den elektormagnetiske dypvannssenderen DeepXpress samler inn data dobbelt så hurtig som forrige generasjon. Operasjonstiden for sjøsetting og opphenting er redusert med 75% og tilgjengeligheten for service og vedlikehold er betydelig bedret.

Inventas har jobbet tett sammen med EMGS i utviklingen av den nye dypvannssenderen DeepXpress og bidratt med strømningsegenskaper, produktarkitektur og mekanikk.

Kraftelektronikk, trykkompensatorsystem og navigasjonsutstyr på til sammen to tonn skulle integreres med krav til både enkel tilkomst og påvirkning av hvordan senderen ville oppføre seg i vann. Strømningsberegninger (CFD) var derfor en viktig del av prosessen for å optimalisere de hydrodynamiske egenskapene og eliminere støy.

EMGS' nye versjon av senderen er laget for å slepes stabilt selv på 4000 meters dybde og i hastighet opptil 5 knop, som er over dobbel så høy hastighet som tidligere. Det nye produktet gir et bedre og mer nøyaktig resultat, med stor reduksjon i tid og kostnader.

DeepXpress har allerede utført undersøkelser i Barentshavet og Mexicogulfen med stort hell. Senderen oppfører seg fint i vannet og en kan nå kartlegge områder over dobbelt så raskt. Selv tiden for utplassering og igangkjøring og avslutning/oppheising er redusert med nærmere 75 %.

P EMGS Deep Xpress 04b 2000

Elektromagnetiske undersøkelser

Metoden med bruk av elektromagnetisk teknologi er relativt ny, men er allerede tatt i bruk flere steder som supplement for å sikre bedre data. Elektromagnetiske bølger brer seg ulikt gjennom ulike elementer, og retursignalene kan derfor brukes til å lage et bilde av undergrunnen som øker sannsynligheten for å gjøre funn av hydrokarboner.

EM-målinger foregår ved at et skip tauer en sender like over havbunnen. De elektromagnetiske bølgene som sendes ut, forplanter seg gjennom sjøvannet og ned i havbunnen, hvor de reflekteres inn i et nett av mottakerantenner som er lagt ut der. Kvaliteten på resultatene i forbindelse med undersøkelser av reservoarer er svært avhengige av stabiliteten til utstyret som sender ut EM-strålene.

P EMGS Deep Xpress 02 553
P EMGS Deep Xpress 01 1024