Autonom undervannsrobot

Eelume har utviklet en slangerobot som vil endre vedlikeholdet av undervannsinstallasjoner radikalt.

Den biomekatroniske roboten repliserer naturlige bevegelser fra slanger, noe som åpner for tilkomst til områder som tidligere ikke har vært tilgjengelig med tradisjonelt ROV-utstyr. Med innebygde sensorer og kamera, og med muligheten til å koble til ulike verktøy, kan roboten brukes til inspeksjon og enklere vedlikeholdsoppgaver. Ved at slangerobotene kan utstasjoneres på subsea-feltene kan både vedlikeholdskostnadene og mobiliseringstiden reduseres betraktelig.

P Eelume lights B 1600
P Eelume thrusters B 1600
P Eelume total D tekst 1647

En smidig robotarm uten kropp

Slangeroboten fungerer som en robotarm uten kropp. Den har et tverrsnitt på 180 millimeter og er bygd opp av moduler som gjør at lengden kan tilpasses etter ulike behov. Den biomekatroniske oppbygningen med fleksible ledd og trustere sammen med den hydrodynamiske utformingen gjør roboten til Eelume svært smidig å navigere i vannet.

Eelume jobber også med et nivå der slangeroboten kan utstyres med intelligens slik at den kan navigere og forflytte seg selv uten fjernstyring. Dette er et viktig steg mot mer autonome undervannsfarkoster som gjør mer enn bare å observere.