P spiromedical 02a3 2000x800

ApneaGraph® Spiro

Spiro Medical har utviklet nytt og revolusjonerende registreringsutstyr for komplett automatisert diagnose av Søvnapné.

Søvnapné er pusteforstyrrelser under søvn og skyldes at svelget har en tendens til å klappe sammen når muskulaturen slappes av under søvn, og det blir da vanskeligere å få i seg nok luft. Den opptrer med en hyppighet opp mot 20% i aldersgruppene 18 – 68 år, og har i uttalte tilfeller alvorlige følgetilstander som høyt blodtrykk, hjertelidelse, hjerneslag, hormonforandringer mm. I tidlige stadier er uttalt snorking, dårlig søvnkvalitet, økt tretthet og hodepine vanlig. Korrekt diagnose ved helnatts registrering under søvn er avgjørende for korrekt terapivalg.

Spiro Medical har gjennom mange år arbeidet med nyutvikling av teknologi for dette formålet og har nå kunnet lansere ApneaGraph® Spiro som det første produktet i verden som gir en korrekt totaldiagnose av sykdommen, etter definert internasjonal standard. Her tas bl.a. i bruk nyutviklet avansert mikrotrykkmåleutstyr for registrering i luftveier og spiserør, samt nyutviklede algoritmer for påvisning av økt respirasjonsarbeid som fører til ubevisste mikro-oppvåkninger, såkalte Arousals.

Inventas har vært en sentral partner i utviklingen av denne banebrytende teknologien, som gir klare terapeutiske retningslinjer og derfor forventes å bli tatt i bruk over hele verden.

P spiromedical 05 1320x800
P spiromedical 04 650x800
P Spiro Medical 03
P spiromedical 01 1320x800
P Spiro Medical 00